Tuesday, 18 September 2012

Saya Budak Baru Belajar...

Test 1 2 3..........

Pertama kali post kt blog sendiri.....
Khas untuk subjek elektif perbandaran.....
Khas juga untuk Dr. Anuar Amir.....

Untuk post pertama:

MAKSUD PEMBANDARAN/URBANISASI:

Pembandaran/urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. Pembandaran juga berlaku apabila petempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks sifatnya seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana dan akhirnya menjadi bandar raya.

No comments:

Post a Comment